Strona Sylwii Mrozowskiej O mnie

O mnie

Nazywam się Sylwia Mrozowska. Od 1996 r. jestem związana zawodowo z Uniwersytem Gdańskim. Obecnie pełnię funkcję adiunkta w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz kierownika studiów podyplomowych "Aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w Unii Europejskiej", na które serdecznie zapraszam.

Ukończyłam studia politologiczne, specjalność stosunki międzynarodowe i pedagogiczna na Uniwersytecie Gdańskim w 2001 r. Trzy lata później obroniłam rozprawę doktorską nt. "Mechnizm lobbingu władz regionalnych w Unii Europejskiej". Jestem absolwentką studiów podyplomowych: Menedżer projektów badawczych i prac rozwojowych oraz Organizacji pomocy społecznej.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki dotyczącej integracji europejskiej, teorii polityki,  partycypacji społecznej (szczególnie participatory technology assessment).

Oprócz kwestii europejskich interesuje mnie strategia działań politycznych, szczególnie teoria gier i jej zastosowanie politologiczne, w ostatnim czasie problematyka społecznego odbioru nauki.

Jestem zaangażowana w wiele projektów edukacyjnych: organizację Bałtyckich Festwali Nauki, warszatów dla studentów, opiekę nad studentami. Obecnie realizuję na moim wydziale - Wydziale Nauk Społecznych Uniwersyteu Gdańskiego - projekt "Children's University for Europe", współpfinansowany przez Komisję Europejską.

Strona internetowa prowadzona przeze mnie z przerwami ma pełnić funkcję praktyczną i stanowić paltformę komunikacji z moimi studentami.

Jeśli ktoś spoza moich studentów chciałby skontaktować się ze mną zapraszam do współpracy i proszę o e-maila na adres: polsm@univ.gda.pl.

 

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 05.08.2013